กระแสเกาหลี วิจัยอิทธิพลกระแสเกาหลี (Korean wave)

กระแสเกาหลี วิจัย กระแสเกาหลี (เกาหลี: 한류; ฮันจา: 韓流) หรือ คลื่นเกาหลี (อังกฤษ: Korean Wave) หมายถึงวัฒนธรรมเกาหลี การแพร่ของวัฒนธรรมร่วมสมัยของเกาหลีใต้ไปทั่วโลก คำนี้ประดิษฐ์ขึ้นในประเทศจีนเมื่อกลางปี ค.ศ. 1999 โดยนักหนังสือพิมพ์ปักกิ่งซึ่งประหลาดใจในความนิยมของบันเทิงและวัฒนธรรมเกาหลีในจีนที่เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว กระแสเกาหลีสร้างรายได้แก่เกาหลีใต้เป็นเงิน 4,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐ