เศรษฐกิจ

เศรษฐกิจของไทยปี2565

ธนาคารแห่งชาติของประเทศไทย (ธปท.) แถลงภาวะเศรษฐกิจหมายถึงการเงินของไทยเดือนสิงหาคม 2565 โดยระบุว่า เศรษฐกิจพอเพียงไทยยังอยู่ในทิศทางฟื้นตัวอยู่ การบริโภคภาคของทางเอกชนปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเกือบทุกๆหมวดหมู่ ยกเว้นหมวดสินค้า โดยมีปัจจัยสนับสนุนคือกำลังซื้อภาคครัวเรือนที่ทยอยปรับยอดให้ดีขึ้นตามการจ้างงานของประชาชนและความเชื่อมั่นผู้บริโภค อย่างไรที่ตามมา ค่าครองชีพที่อยู่ในระดับที่สูงยังคงเป็นปัจจัยกดดันที่การบริโภคในภาพรวมของประชาชนอยู่ดี เศรษฐกิจประเทศไทยในตอนนี้ การลงทุนภาคพื้นที่ปรับดีขึ้น แต่โดยรวมหมวดเครื่องจักรกับอุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากการนำเข้าสินค้าจากเมืองนอกทุนของทางเอกชนและยอดจดทะเบียนรถยนต์เชิงพาณิชย์ หมวดของการก่อสร้างปรับยอดดีขึ้นเล็กน้อยตามที่จำหน่ายวัสดุก่อสร้างที่เพิ่มขึ้นด้านเศรษฐกิจ และพื้นที่ได้รับอนุญาตก่อสร้างที่ยังทรงตัวในระดับสูง โดยเฉพาะพื้นที่อยู่อาศัยของประชาชนและอุตสาหกรรม

ชญาวดี ชัยอนันต์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารกับฝ่ายสื่อสารองค์กร ธปท. ประเมินว่า กิจกรรมทางเศรษฐกิจโลกของเดือนกันยายน 2568 ยังมีแนวโน้มที่ว่ายังพอฟื้นตัวได้ต่อเนื่อง ตามจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ปรับดีขึ้น อย่างไรก็ตาม ในระยะต่อไปยังมีปัจจัยที่ต้องติดตาม ได้แก่ 3 ข้อ

 

  • การปรับเพิ่มขึ้นของต้นทุน ค่าแรง ค่าใช้จ้าง และราคาสินค้า 

 

  • อุปสงค์ของต่างประเทศที่ชะลอลงตัว 

 

  • การแพร่ระบาดของโควิด และนัยต่อกิจกรรมทางศรษฐกิจไทย2565ที่ย่ำแย่ 

สำหรับการปรับขึ้นของดอกเบี้ย นโยบายของ ธปท. ที่จะส่งผลกระทบต่อลูกหนี้เป็นอย่างมาก ชญาวดีระบุว่า เรื่องนี้จะได้ผ่านการพิจารณาและชั่งน้ำหนักจากคณะกรรมการการเงิน (กนง.) แล้ว ซึ่ง กนง. เห็นว่า ภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน เงินเฟ้อที่สูงจะมีผลกระทบต่อค่าครองชีพของประชาชนมากกว่าเดิม กับการดูแลเงินเฟ้อก่อน เพื่อป้องกันไม่ให้เครื่องยนต์เงินเฟ้อติดมากกว่านี้